john@johnrhaynes.com

+44 (0) 1799 584 162

HMS CAMPANULA 1942

Flower Class Corvette 1/192: HMS CAMPANULA 1942, Flower Class Corvette at 1/192, 12.5″ long

K18Flower10
K18Flower11
K18Flower12
K18Flower13
K18Flower14
K18Flower2
K18Flower3
K18Flower4
K18Flower5
K18Flower6
K18Flower7
K18Flower8
K18Flower9
BACK TO PORTFOLIO